הוצאת שוקן - ספרים אלקטרוניים/דיגיטליים בנושא יהדות

יהדות

מציג 1 - 12 מתוך 46

מאי 2017 / 40-10421

יהדות קיומית הוא פרי הגותו של ד"ר אלחנן שילה, העוסקת בעולם המחשבה היהודי. מטרת הספר להציע אלטרנטיבה לאוכלוסייה היהודית שנמצאת על קו התפר שבין דתיות לחילוניות.
קרא עוד
מודפס: 88.00 ₪
דיגיטלי: 75.00 ₪

מאת משה אידל

ינואר 2010 / 40-11806

קבלה וארוס הוא חיבור מקיף השופך אור חדש על תפיסת האהבה הארוטית במחשבה המיסטית היהודית. הספר מנתח שורת נושאים מרכזיים בקבלה, הקשורים לאהבה: אהבה בין גבר לאישה, בין האל ובין השכינה, בין האדם ובין האל, ולבסוף בין האל ובין עם ישראל בדמות רעיה. תוך כדי עיון במקורות בדפוס ובכתבי יד, שחלקם טרם נידונו בידי חוקרים, עוקב המחבר אחר מושג הארוס בזרמים השונים של התאוסופיה הקבלית ומציע מודלים של איחוד בין הייצוג הזכרי של האלוהות ובין הייצוג הנקבי של השכינה.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת אליהו רוזנהיים

ינואר 2009 / 40-10837

מבחר מרתק של אמרות חז"ל, השאוב מתחומים מרכזיים בהוויה האנושית, ומקיים מפגש מקורי בין מאמרי החכמים ובין עולמה של הפסיכולוגיה המודרנית. הגיגיהם של חכמי ישראל, אמני הביטוי המילולי, מדהימים לא פעם בחוכמתם, בצבעוניותם, בחדותם ובאקטואליות שלהם. אך מעבר להבנתם על דרך הפשט הם גם פתוחים לרמות שונות של פרשנות ומזמינים התייחסות בעלת אופי פסיכולוגי.
קרא עוד
מודפס: 88.00 ₪
דיגיטלי: 75.00 ₪

מאת עמנואל לוינס

ינואר 2007 / 40-10593

כמו בספריו הקודמים, גם בספר זה ממשיך לוינס לפרש בדרכו המקורית והייחודית סוגיות תלמודיות העוסקות בנושאים כגון עיר מקלט, רומי מול פרס, הברית בין אלוהי ישראל לעם ישראל ועוד, ומראה כיצד הן באות לידי ביטוי ביחס לסוגיות אנושיות אוניברסליות.
קרא עוד

מאת אביעזר רביצקי

ינואר 2006 / 40-10712

הספר בוחן מחדש את עולמם הפילוסופי של הרמב"ם, גדול חכמי ישראל בעת העתיקה, ותלמידיו לגבי שתי סוגיות יסוד: שאלת היחס בין הגות, מנהיגות וקהילה, ושאלת היחס בין תיאולוגיה, מדע וטבע.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת בנציון נתניהו

ינואר 2005 / 40-10171

הספר חושף את דמותו הייחודית של דון יצחק אברבנאל, הגדול שבמנהיגי היהודים בשלהי ימי הביניים.אברבנאל היה איש כספים רם־דרג ואיש חצר של מלכים, שהיה בו בזמן גם מלומד אנציקלופדי, פילוסוף שנלחם על דעותיו וסופר רב־כשרונות, שהשפעתו הכתה גלים גם מחוץ לעולם היהודי. הספר כולל תיאור מפורט של חייו, הגותו והשפעתו של אברבנאל על רקע המאורעות הרי הגורל של תקופתו רבת־התהפוכות, שבה התרחשו גירוש ספרד והמאבק בין האיסלאם והנצרות.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪
דיגיטלי: 84.00 ₪

מאת ישעיהו ליבוביץ

ינואר 2005 / 40-10419

המחבר מעלה בספר חששות חמורים לגבי עתידם של היהדות, של העם ושל המדינה מבחינת סיכויי המשך קיומו של העם היהודי ההיסטורי. בעיקר מופנית ביקורתו כלפי החברה היהודית, המרוּקנת מן התכנים הראליים של היהדות, וכלפי היהדות הדתית, אשר המאורעות הגדולים בתולדות עם ישראל בדור האחרון לא חוללו שינוי בעמדתה ובהתנהגותה ולא המריצו אותה לפעולה.
קרא עוד
מודפס: 109.00 ₪

מאת יאיר לורברבוים

ינואר 2004 / 40-10798

לרעיון בריאת האדם בצלם אלוהים היסטוריה ארוכה ונפתלת – שורשיו מצויים במיתוסים מסופוטמיים ומצריים קדומים, והוא התפרש ונידון אצל הוגים רבים לאורך הדורות. ספר זה מאיר את צדדיו השונים והמורכבים של הרעיון בספרות חז"ל, תוך שהוא משחזר מבנה מחשבה מיתי־תאוסופי רב־עוצמה.
קרא עוד
מודפס: 109.00 ₪
דיגיטלי: 93.00 ₪

מאת פנינה גלפז־פלר

ינואר 2002 / 40-10439

האם סיפור יציאת מצרים המתואר בספר שמות משקף מציאות היסטורית או אגדה?מחברת הספר מציגה בפני הקורא מגוון פפירוסים, כתובות על חרסים, קברים ומצבות בנוסף לציורים, תבליטים, פסלים, פסלונים וקמיעות, המאירים את הפרשיות המוזכרות בספר שמות. היא סוקרת ממצאים, אשר בכוחם לאשר או לשלול את אמיתות השעבוד ואת סיפור יציאת מצרים. ספר ייחודי זה מזמין את הקורא למסע מרתק להכרת חייהם ואמונותיהם של המצרים הקדמונים,.
קרא עוד
מודפס: 89.00 ₪

מאת דוד הרטמן

ינואר 2002 / 40-10614

ספר זה עוסק בנושאים העומדים בלב המחלוקת שבין היהדות הדתית לבין היהדות החילונית בישראל, ומציע ניסיון חדשני ומעשי לגישור בין העולמות. דוד הרטמן סבור שהקרע בין חילונים לדתיים – ובאופן רחב יותר, בין המודרניות למסורת היהודית – קשור במידה רבה לפילוסופיה שהיוותה יסוד לעמדות הציוניות־דתיות בישראל. על מנת להבהיר את הצעתו בוחן הרטמן בהרחבה ובעמקות שתי גישות מרכזיות וסותרות במסורת היהודית.
קרא עוד
מודפס: 72.00 ₪
דיגיטלי: 61.00 ₪

מאת מרדכי רוטנברג

ינואר 2001 / 40-10608

האם הדמוקרטיה משרתת את אויביה, משום שמגזרים פונדמנטליסטיים דורשים בשמה שוויון זכויות, בשעה שהם רומסים כל שביב של ביטוי חופשי מחבריהם? עד כה התמקדו חוקרי הפונדמנטליזם בניתוח אידאולוגיות דתיות ואלימות. זהו הספר הראשון המתחקה אחר המנגנונים הפסיכולוגיים היוצרים את האדם הרובוטי, הפועל בשם אמת אחת.
קרא עוד
מודפס: 75.00 ₪
דיגיטלי: 64.00 ₪

מאת עמנואל לוינס

ינואר 2001 / 40-10990

מפגש מרתק בין הדפים העתיקים של התלמוד, שנכתבו בבבל לפני כאלפיים שנה, לבין האקטואליה הבוערת ביותר. עמנואל לוינס פותח תחום חדש למחקר ועיון, המאפשר לכל אחד מן הצדדים במפגש לגלות את הלוז של קיומו וחיוניותו.
קרא עוד
מודפס: 99.00 ₪