ספר אלקטרוני/דיגיטלי, מעצמי אל עצמי - מאת ש"י עגנון