ספר אלקטרוני/דיגיטלי, שלוש יריות בכיכר - מאת אורה מורג