ספר אלקטרוני/דיגיטלי, שי ועגנון הסייף - מאת סיפר: ש"י עגנון, צייר: שי צ'רקה