ספר אלקטרוני/דיגיטלי, שודד הים ניר והסיר - מאת אנדראה פינינגטון