ספר אלקטרוני/דיגיטלי, רעב - מאת קנוט המסון, תרגום דנה כספי