ספר אלקטרוני/דיגיטלי, קרימינולוגיה - כריכה רכה חדש