ספר אלקטרוני/דיגיטלי, סיפור אהבה ארץ ישראלי - מאת פנינה גרי