ספר אלקטרוני/דיגיטלי, משלי איסופוס - תרגום אהרן שבתאי