ספר אלקטרוני/דיגיטלי, לרזות ללא מאמץ - בעזרת עיצוב סביבת האכילה - מאת בריאן ונסינק, תרגום דקלה פרידמן