ספר אלקטרוני/דיגיטלי, לויתן הסערה בחורף - מאת בנג'י דיוויס, תרגום יעל קליפר