ספר אלקטרוני/דיגיטלי, לוחמת האהבה - מאת גלנון דויל מלטון