ספר אלקטרוני/דיגיטלי, לווייתן הסערה בחורף - מאת בנג'י דיוויס, תרגום יעל קליפר