ספר אלקטרוני/דיגיטלי, יופי הוא פצע - מאת אקה קורניאוון , תרגום צילה אלעזר