ספר אלקטרוני/דיגיטלי, חתול, פרה וקנגורו מי יוצא דופן?