ספר אלקטרוני/דיגיטלי, המסות (כרך ג) - מאת מישל דה מונטיין, תרגום אביבה ברק (הומי)