ספר אלקטרוני/דיגיטלי, המלכה משומרון - מאת רבקה חגג