ספר אלקטרוני/דיגיטלי, המלחמה הגדולה של לודוויג ולואי - מאת אבי פרימור