ספר אלקטרוני/דיגיטלי, גן העדן של אבי - מאת אריאל צבר, תרגום יואב כ"ץ