ספר אלקטרוני/דיגיטלי, בצל חורש חלב - תרגום חדש - מאת דילן תומס, תרגום ערן צלגוב