ספר אלקטרוני/דיגיטלי, אצבעונים - גור דובון - תרגום יעל קליפר