ספר אלקטרוני/דיגיטלי, איפה אתה דבון? - מאת פלוריאן אהלה, תרגום רחלי אידלמן