ספר אלקטרוני/דיגיטלי, אודיסאה - מאת הומרוס, תרגום אהרן שבתאי